Opinionsbildning Föreläsningar Frilansjournalistik Kulturproduktioner Bokningar och priser
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Storstrejken 1909

skanna0228.jpg

Föreläsningen: "Storstrejken 1909"

Sensommaren 1909 var Sverige lamslaget av den mest omfattande arbetsmarknadskonflikt landet dittills upplevt. Det var en kraftmätning mellan den snabbt framväxande fackföreningsrörelsen och en alltmer aggressiv och omöjlig arbetsgivarsida.

I stort sett all verksamhet lamslogs av lockouter och fackföreningsrörelsens svar i form av sensommarens storstrejk.

Föreläsningen beskriver hur upptrappningen från arbetsgivarna tvingade in fackföreningsrörelsen i en icke önskad strejk. Men också vilka konsekvenser den kom att få för arbetarrörelsen framledes och hur storstrejken kom att påverka arbetarrörelsens framtid och dess fackliga och politiska vägval.

Föreläsningen gör även kopplingar till dagens politiska situation i Sverige och de likheter som finns i nutidens relationer mellan fack och arbetsgivare.

För information och bokningar se här.

Publikreaktioner:

"Avspänt, enkelt språk, rakt tilltal som går fram. Det var väldigt givande för mej - trots att jag läst en del så var det mycket nytt; särskilt om förspelet och rationella klyvningen; att den var riktad till arbetsgivare som inte var med i SAF ex vis och att initiativet kom från en av strejkens pådrivare." (Stockholm)

Genomförda föreläsningar under 2009 i bland annat i Älvkarleby, Stockholm och Västerås.