Aktuellt och nytt Ord & Kulturs bokhandel Ord & Kulturs småskrifter
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

röster

omslag-roester-alt-1-2.jpg

"röster"

Författare: Ingemar Göransson och Rebecka Barjosef

ISBN 987-91-982139-0-4

Häftad, 80 sidor

Upplaga 200 exemplar, OBS mycket begränsad upplaga kvar!

Förlagspris 40 kr

Beställes direkt per mail från ordochkultur@telia.com eller Adlibris

"röster" är författarnas debut som poeter och har fått lysande kritik. Om Barjosefs texter skrev Jakob Carlander (Östgöta Correspondenten "en flod av ord i ett rytmiskt piulserande, nästan som om dikterna är ord till ewn rap eller hiphop". Om Göranssons skrev densamme att dennes "texter är mer sorgset introspektiva". Han sammanfattade sin recension med orden "Röster är en diksamling om politisk solidatitet, men än mer om medmäsnklig och romantisk värme. Små ord om stora ting"

omslagsbild