Opinionsbildning Föreläsningar Frilansjournalistik Kulturproduktioner Bokningar och priser
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Framtiden och jobben

holm1-2.jpg                                         .DSC00240-2.JPG

Föreläsningen: "Framtiden och  jobben "

För 100 år sedan var en majoritet av svenskarna sysselsatta inom jordbruket, idag är det bara några få procent som får sin utkomst från jordbruk. På 1960-70-talen kulminerade industrisysselsättnigen för att sedan sakta men säkert minska.

Hur ska vi möta en sådan här utveckling? Är en micropproduktiv låglönearbets-marknad det enda alternativet. Är det oundvikligt med ökande klyftor mellan de som finns inne på arbetsmarkandens innerbana och de andra. Är vi på väg tillbaka till ett samhälle med dom och vi? Kan vi och vill vi möta en sådan utveckling och vad kan vi göra?

"Var finns framtidens arbetsmarknad?" ställer och diskuterar dessa frågor utifrån olika uppfattningar och tolkningar av utvecklingen som finns i samhället.Hur ska man tolka olika trender och hur de påverkar framtidens arbetsmarknad.

Föreläsningen visar på att det finns ett väsentligt positivare sätt att tolka det som sker än vad som vi vanligen möter i debatten.

För bokning och information; 070-679 53 96 eller ordochkultur@telia.com

Genomförda föreläsningar:

2009

13 okt Skellefteå Arr: ABF

14 okt Umeå Arr: ABF

2010

11 mars Kumla Arr: LO-facken

25 maj Mullsjö Arr: LO-facken