Opinionsbildning Föreläsningar Frilansjournalistik Kulturproduktioner Bokningar och priser
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Reformismens renässans

"Att förverkliga detta program är att ge näringslivet en  ny organisation och

omdana samhället i socialistisk riktning. Det kan inte ske efter en i förväg

uppgjord planritning av ett framtida samhälle. Men det kan ske på grundval

av en djup övertygelse om vad som är vrångt i vårt nuvarande samhälle,

om vad som vid detta omdaningsarbete måste följas. Arbetarrörelsen har

vuxit fram med den moderna ekonomiska utvecklingen. Den ser och

erkänner vad som under denna utveckling vunnits av materiella framsteg."

Ernst Wigforss, Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944

Bild3.JPG

(Foto Walter Pettersson)

Hösten är här – tid för samtal om framtiden

 

möt frilansskribenten och författaren Ingemar E. L. Göransson

 

Reformismens renässans –

om politiken efter nyliberalismens misslyckande

Den svenska arbetarrörelsen står inför en mäktig och utmanande uppgift: att forma ett program och en politik för en reformistisk utveckling av det svenska samhället. Ingen annan politisk kraft kan förmå detta. Slocknar socialdemokratin som den reformistiska kraftkällan kommer det svenska samhället och därmed och renoveringen av välfärdsstaten att misslyckas och förfalla till förmån för en marknadsliberal modell där solidaritet ersätts med egoism; där gemensamma lösningar ersätts med privata och där samhället splittras istället för att hålla samman.

Detta i en tid då allt fler börjar ifrågasätta de "sanningar" som varit kärnan i den nyliberala politiken under de senaste 20-30 åren.

Föreläsningen pekar på de stora möjligheter som finns för en reformistisk renässans både objektivt sett - dvs samhälleligt behov - och subjektivt finns en underliggande önskan om ett samhälle byggt efter reformismens grundläggande värderingar.

Föreläsningen diskuterar hur en sådan politik skall kunna formuleras på centrala politiska området; demokratins fördjupande, sysselsättningen, socialpolitiken och arbetslivets villkor.

Efter att besökt Kommunal Öst kom följande kommentar från en deltagare: "Tack för en givande dag."

För ytterligare information se pdf

Förfrågningar och bokningar tas emot av Ord & Kulturproduktioner

Telefon 070-679 53 96 eller e-post ordochkultur@telia.com

Aktuella bokningar

25 okt Norrköping, Arr Kommunal Mellansverige

14 nov Oskarshamn, Arr: GS-facken

19 nov Stockholm, Arr: Socialistiskt Forum/ABF Stockholm

7 dec Landskrona, Arr: Albins Folkhögskola (flyttat till våren 2012)

24 febr Västerås Folkhögskola

29 febr Runö Folkhögskola

7 mars Uddevalla Arr: Kommunal (flyttad till hösten 2012)

23 april Arbetarrörelsens båt Arr: Eskilstuna Arbetarekommun

21 maj Solna Byggettan

19 juni  Ludvika Brunnsvik Folkhögskola

19 sept Runö Folkhögskola

25 sept Norrköping Arr: Kommunal Mellansverige

31 okt Halmstad Arr: ABF

10 nov Uddevalla Arr: Kommunal

20 nov Katrineholm Arr: Lo Mellansverige (prel)