Opinionsbildning Föreläsningar Frilansjournalistik Kulturproduktioner Bokningar och priser
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Projekt möjlighet eller belastning

Föreläsning: "Är projektorganisation möjlighet eller belastning"

Alltmer av arbetslivet och föreningslivet har blivit projekt. Det är projekt både påbredden och längden. Inte bara ur ett ekonomiskt, språkligt och praktiskt perspektiv.Vad är fördelarna och nackdelarna med en sådan utveckling. Utarmar projektet den ordinarie och befintliga verksamheten eller produktionen på en arbetsplats. Är det inte risk för att det skapas en A och B-lag på arbetsplatsen med anställda och ”projektare”. Eller är det så att projekten utvecklar och pånyttföder en organisation som hamnat i stå?

Nikon-350.jpg

Vad innebär projektorganisation för den enskilde "projektarbetaren", vad sker med kompetensutveckling och utbildning. Finns det risk för att hamna i en ond cirkel av projket och en allt svagare plats arbetsmarknaden eller blir "projektarena" framtidens vinnare?

För bokning och information; 070-679 53 96 eller ordochkultur@telia.com