Aktuellt och nytt Ord & Kulturs bokhandel Ord & Kulturs småskrifter
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Ord & Kulturs småskrifter

INBJUDAN

Ord & Kulturs Förlags småskrifter kommer att ge ut mindre skrifter (max 30 sidor) i aktuella ämnen. Skriftseriens ämnen kommer att variera från aktuella politiska frågor, kulturfrågor till annat.

Förlaget inbjuder skribenter att skicka komma med förslag och inte minst manus. Det enda krav vi har är att texterna skall dela arbetarröreslens grundläggande värderingar, men det innebär inte att de behöver eller nödvändigtvis skall vara okontroversiella. Tvärtom en omfattande debatt är välkommen. Förlaget beslutar dock om vad som skall publiceras i förlagets namn.

SMÅSKRIFT # 2 - 2014

I KAMP FÖR RÄTTVISA OCH ETT VÄRDIGT LIV

Författare Ingemar E L Göransson

20 sidor

PRIS 25 kr (inkl moms), vid beställning av minst 50 ex 10 % rabatt

ISBN 978-91-979416-8-6

Att beskriva det svenska 1900-talet utifrån ett arbetarrörelseperspektiv på några få sidor är egentligen ogörligt.

De olika händelser och inte minst olika strategier och taktiska bedömningar som gjorts är långt mer komplicerade än utrymmet tillåter att beskriva. Det blir därför enbart en skiss, inte en uttömmande beskrivning.

Samtidigt finns det ett behov av en sammanfattande, kortfattad beskrivning av det omtumlandeårhundrade som var 1900-talet. Ett ytterligare skäl att skriva denna broschyr är den historielöshet som finns i det svenska samhället.

Det gör att det är svårt att förstå nutiden då det historiska perspektivet saknas samtidigt som det görs väsentligt svårare att inse vad som är uppgiften för att förändra framtidens gång.

Då skriften är kortfattad har författaren bifogat en litteraturlista med böcker som kan fördjupa den skissartade beskrivningen.

smaaskrift2alt.jpg

# 2011/1

"Reformismens återkomst - ett samtal med Håkan Juholt" av Ingemar E. L. Göransson (22 sidor, illustrerad)

juholt-2011-1.jpg

Samma regler vad det gäller upphovsrätt gäller även för distribution över internet och då givetvis även pdf-filer. Dupliceringen för annat en personligt bruk är tillåtet.