Aktuellt och nytt Ord & Kulturs bokhandel Ord & Kulturs småskrifter
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Morfar föddes i en diktatur

Morfar_omslag_tryckversion-1-2.jpg 

Fjärde upplagan!

Morfar föddes i en diktatur

Författare Krister Kronlid

Sidantal 152 sidor, illustrerad och häftad

ISBN 978-91-979416-5-5

Pris: 90 kr (inkl moms)

Utgivningsdatum 20 november 2012

Porto tillkommer

Beställes direkt per mail från ordochkultur@telia.com eller Adlibris

Att läsa Krister Kronlids bok har varit som att vara med på en lång resa, en resa från ett 1800-tal av fattigdom och umbäranden fram till dagens moderna Sverige. En period av stora omvälvningar, både för enskilda människor och för hela vårt land:

Om Karl Viktor, Jenny Charlotta, Carl, Engla och alla andra vi möter i Kristers berättelse hade kunnat vara med oss idag hade de fått se ett helt annat samhälle. Ett samhälle de knappt kunde drömma om. För den kamp deras generation en gång påbörjade gav sakta men säkert resultat. Sverige är idag, trots brister, ett demokratiskt, välfärdssamhälle.

När Karl Viktor Nilsson föddes var redan en ny tid på väg, även om få anade den då. Och även idag säger många att vi lever i en ny tid. En del säger att i denna nya tid behöver vi inte längre sådant som kollektivavtal, rättvis fördelning och full sysselsättning. Istället måste varje individ se till sig själv. Vårt svar är att idag är behovet lika stort som någonsin av starka kollektivavtal, arbete åt alla och social trygghet. Och nu, precis som när Karl Viktor föddes, behövs en stark och solidarisk sammanhållning mellan alla löntagare.

Kristers bok handlar mycket om historia. Men den handlar inte om nostalgiskt tillbakablickande. Krister använder historien som ett redskap för att vi bättre ska kunna möta framtiden.

I slutet av förra seklet bildades lokala fackföreningar som en motkraft till brukspatronens envälde. Idag är den forne ”brukspatronen” koncernchef för ett globalt företag. Våra mål är i grunden de samma som de alltid varit men arenan för vår kamp är större. Den utgörs idag av hela vår värld.

Idag, när vi ställs mot krafter som det globala finanskapitalet, kan vår uppgift ibland kännas övermäktig. Men så kändes det säkert också för människorna i Karl Viktor Nilssons generation. De visade dock att ett annat samhälle var möjligt, genom tålmodigt fackligt och politiskt arbete. Vi har, precis som dem framtiden i våra egna händer.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande i sitt efterord

Recencenterna tycker:

"En oerhört läsvärd och lärorik bok som gör det lättare att förstå vår samtid och framför allt slå vakt om vår framtid."

Stig Andersson, Kommunals medlemstidning Väst

Krister Kronlid på turné

Hittills har Krister Kronlid genomfört över femtio föreläsningar om boken.

Foto morfar