Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Mitt CV

Ingemar E. L. Göranssons CV

ingemar-4.JPG

Foto: Christoffer Göransson

1. Arbetslivserfarenhet

1971-1972 Bilarbetare; Volvo-Torslandaverken, Göteborg

1973-1986 Chaufför; Linköpings Express & Ordercentral, Linköping

1987-1988 Elektriker, Tekniska Verken, Linköping

1988-2007 Chaufför/postarbetare; Posten, Linköping (tjänstledig 1997-2007)

1995-1998 Krönikör; Folkbladet/Östgöten Linköping/Norrköping

1997-2001 Facklig samordnare/projektledare; LO-facken i Linköping

1999 Utvärderings/utredningsuppdrag för LO Sverige 2000 - Kunskap och arbete

2000 Samordnare av filmproduktion för LO Sverige- Kunskap och arbete

2001 Pressekreterare vid Landsorganisationens 24:e kongress

2001 Utredningsuppdrag för LO Sverige 2000 –Kunskap och arbete

2001 Utredningsuppdrag för LO-distriktet i Östergötland

2001-2004 Projektledare LOs Informationsenhet

2004 Projektledare LO:s organisationsenhet

2004-2007 Kulturpolitiskt ansvarig LO

2007-2008 Ansvarig för LO:s skolorganisation

2. Utbildning

1966-1969 Gymnasium (3-årigt), ekonomisk linje, Katedralskolan Linköping

1969-1970 Studier i filosofi och ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet

1972-1973 Yrkesförarutbildning, Ebersteinska Skolan Norrköping

1978 Fortbildning för yrkesförare, AMU Motala

1983 Bussförarutbildning, AMU Motala

1986-1987 Elektrikerutbildning, AMU Norrköping

1993 Grundläggande Facklig Ledarutbildning, SF

1994 Fackligt ledarskap, SF

1994-1995 AL 2, LO Brunnsvik

1995 AL 3, Samhällsekonomi, LO Brunnsvik

1995 AL 3, Idépolitik, LO Örenäs

1996 Arbetsrätt, SEKO

1997 Ting Tager Tid, AOF, Köpenhamn (Om dansk arbetsmarknadspolitik)

1996-1998 Politiska Aftonskolan, LO-SAP-ABF Östergötland

1997 Pedagogisk Ledarskap Som Handlingsmodell, APM, Brunnsvik/Link. Universitet (5 p)

1998 Pedagogiskt ledarskap (10 p)

2005 Retorikutbildning

2007 Skrivarutbildning – Att skriva begriplig svenska

2015 Global Labour Instutite Summer School, Northern College UK

3. Facklig & organisationserfarenhet

1984-1985 Förtroendevald, Transportarbetarförbundet avd 4

1989-1997 Studieorganisatör/förtroendevald, SF/SEKO

1994-1995 Projektledare SF avd i Östergötland/Sörmlands arbetslöshetsprojekt

1991-1998 Sekreterare i LO-facken i Linköping

1995-2000 Styrelseledamot i Marieborgs Folkhögskola

1997-1999 Suppleant i ABF Linköpings m.o.:s styrelse

1999-2000 Ordinarie i ABF i Linköping m.o. :s styrelse

1998-1998 Suppleant i Linköpings Arbetarekommunens styrelse

1999-2001 Studieorganisatör/ordinarie i Linköpings Arbetarekommuns styrelse

1999-2002 Ersättare i Linköpings kommunalfullmäktige

2000-2004 Ordförande Unga Örnar i Östergötland

2002-2007 Ledamot av Statens Kulturråds referensgrupp för Kultur i arbetslivet

2004-2008 Ledamot av Konstfrämjandets styrelse

2004-2009 Ledamot av Folkets Hus och Parkers styrelse

2002-2009 Suppleant i Arbetets Museums styrelse

2015-2018 Ordförande i Globala Solidaritetsföreningen

4. Författarskap

1997 Välfärd för alla eller välstånd för få - en idépolitisk studie

1999 Kunskapslyftets hemlighet (redaktör)

2010 Högerns revolt mot Välfärdsstaten

2010 30 år med Thatcherism - Från järnlady till Reinfeldt

2011 Arbetarrörelsens kris – Mellan reformism och marknadsliberalism

2011 Reformismens återkomst – Intervju med Håkan Juholt

2011 De ohörda – Röster från nyliberalismens verklighet

2013 …..ett svunnet arbetsliv…

2013 I skuggan vilar mörkret

2014 I kamp för rättvisa och ett värdigt liv

2015 Så olika, så lika (med Rebecka Barjosef)

2014 Röster (med Rebecka Barjosef)

2015 Leif Ekenberg, polis

2016 IMAGES

2016 Det Svarta Landet

2017 NOTES

2018 Tangentavtryck

5. Övrigt

1979-1985 Egenföretagare

2005- Egen blogg

2006- Egen hemsida och domän

2008- Egenföretagare

2009  Stipendium från SEKO och Gunnar Erlandssons minnesfond för arbetet kring Thatcherismen

2010  Startar Ord & Kulturs Förlag

2011  Ger ut förlagets första bok "Arbetarrörelsens kris - Mellan reformism och        marknadsliberalism"

2012 Publicerar "De ohörda - Röster från nyliberalismens verklighet"

2013 Fotoutställning på Östergötlands Länsmuseum "....ett svunnet arbetsliv..."

2013 Publicerar fotoboken "....ett svunnet arbetsliv..."

2013 Romandebut med "I skuggan vilar mörkret"

2014 Ger ut "I kamp för rättvisa och ett värdigt liv"

2014 Ger ut tillsammans med Rebecka Barjosef "Så olika - så lika"

2014 Medverkar på Östergötlands Bokmässa

2014 Initierar framtidsprojektet "Efter järnhälens tid"

2014 Leder studieresa till London "I välfärdens spår"

2009-2014 Nämndeman i Linköpings Tingsrätt

2014 Ger ut tillsammans med Rebecka Barjosef diktsamlingen "röster"

2014-  Krönikör på Elektrikern

2015 Föreläsningsturné i Skåne tillsammans med Rebecka Barjosef

2015 Poesikvällar i Norrköping och Linköping (tillsammans med Rebecka Barjosef)

2015 Medverkan på Östergötlands Bokmässa

2015 Publicerar "Leif Ekenberg, polis"

2015 Förlägger Sofie Wiklund "Den tredje striden"

2015 Förlägger Rebecka Barjosef-Christel Niby "Jag står rak"

2015 Bildandet av Globala Solidaritetsföreningen

2016 Deltagande i Kisa poesifestival

2016 Utbildningsdag på Volvo vk

2016 Första Maj-talare i Vara

2016 Utses till God Man

2017 Reportageresa till London

2017 Föreläsningsturné Norrbotten/Jämtland/Mellannorrland

2017- Krönikör på eFolket

2018 Utredningsuppdrag Sef

2018 Konsultuppdrag Sef

2018 Föreläsningsturné Västsverige

2018 Reportageresa London

2019 Föreläsningsturne i Västsverige

2019 Första Maj-talare i Gnosjö