Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Adress:

Sparvsångsvägen 78

585 65 Linghem

Telefon:

070-679 53 96

E-post:

ordochkultur@telia.com                

Innehar F-skattsedel

Bloggen:

http://ingemarnyabloggen.blogspot.com

Facebook:

www.facebook.com/ingemar.e.l.goransson

Internet:

www.ordoochkultur.se

FOTO: Ingemar E. L. Göransson (om inget anges)

© Ingemar E. L. Göransson