Aktuellt och nytt Ord & Kulturs bokhandel Ord & Kulturs småskrifter
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Jag står rak

omslagtryckversion_niby-1-2.jpgomslagtryckversion_niby-2.jpg

Författare: Rebecka Barjosef och Christel Niby

Titel: Jag står rak

100 sidor, cartonage

ISBN 978-91-982139-4-2

Förlagspris 90 kr (porto tillkommer om ej annat anges)

Utgivningsdag 28 november 2015

Beställes direkt per mail från ordochkultur@telia.com eller Adlibris

 

Christel Niby är en stark och engagerad kvinna som är ombudsman på IF Metall. Dock har hon en skakande historia som hon berättar i den av Rebecka Barjosef nedskrivna berättelsen du håller i din hand.

I denna självbiografi berättar hon om sin barndom och de trauman hon har blivit utsatt för i skuggan av 60-och 70-talets välfärdsbyggande som var socialdemokratins skördetid. En tid där vuxna människor fick möjligheten att utveckla sig ibland på barnens bekostnad. Det är en berättelse om hur klassamhället är kvar på olika sätt. Hon talar om hur barn aldrig fick utrymme att existera, leva och finna sin plats. En berättelse om incest och sexuella övergrepp som nonchalerades, ignorerades och tystades.

Berättelsen handlar om hur en ung kvinna ser orättvisorna i sin närhet och i samhället, blir indragen i fackföreningsrörelsen där hennes erfarenheter från hennes barndom och ungdom blir hennes styrka. Hur de blir en drivkraft och källa till engagemang och finner sig själv med alla sår och svårigheter som hon dagligen lever med.

En stark och gripande berättelse om ett barns överlevnad och en kvinnas beslutsamhet att med alla svårigheter hon har mött och möter väljer att stå rak.

 

länk till omslaget