Opinionsbildning Föreläsningar Frilansjournalistik Kulturproduktioner Bokningar och priser
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Introduktionskurs i opinionsbildning för folkrörelser

TVÅ-DAGARSUTBILDNING

P1050662.JPG

Introduktionsutbildning bestående av tre delar; opinionsstrategier, retorik som verktyg och internet som möjlighet för en framgångsrik opinionsbildning.

Utbildningen ger en grundläggande kunskap i de tre områdena och ger en bra bas i en organsation för att nå ut och få genomslag för sitt budskap. OBS! utbildningen anpassas till form och innehåll till den beställande organisationens behov.

Innehåll:

Opinionsstrategier som politiskt verktyg. En genomgång av hur opinionsbildningsstrategier formuleras och föreverkligas. Exempel från verkligheten analyseras.

Retorikens lagar som stöd för den egna opinionsbildningen. Hur kan vi än idag 2000 år efter de formulerades i Aten kan retorikens lagar vara till nytta och varför fungerar de än idag som ett stöd när man formulerar sin opinionsbildning oavsett muntlig eller skriftlig.

Internet och de sociala medierna som en möjlighet. En genomgång och redovisning av de möjligheter men även de fällor som finns i användandet av internet som verktyg för opinionsbildning.

Utbildningen innehåller även eget arbete från deltagarna med feedback från kursledningen. Finns även möjlighet till fortsatt stöd i organisationens fortsatta opinionsbildning.

Deltagarna får allt utbildningsmaterial i e-form och ett visst material att läsa in innan kursstart.

Från deltagarutvärderingar: "lärt mig under dessa dagar ska försöka tänka på varje gång jag skriver", "kursen har varit väldigt givande" och "ett bra upplägg". (Kursdeltagare i Jönköping.)

Fakta:

Teknik: videokanon, internetuppkoppling samt att deltagarna har tillgång till datorer.

Tidsomfattning: två dagar

Riktpris (inkl moms): 18.000 kr (två dagar) samt resa, logi och traktamente. OBS priset gäller kursen i sig oavsett antal deltagare, alltså ej per deltagare.

Förfrågningar och bokningar:

e-post mailto:ordochkultur@telia.com

Telefon 070-679 53 96