Opinionsbildning Föreläsningar Frilansjournalistik Kulturproduktioner Bokningar och priser
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Föreläsningar

Ord & Kulturproduktioner - föreläsningsresurs

En av de viktigaste verksamheterna för mig är föreläsningar. Jag håller föreläsningar och seminarier i stor utsträckning kring skilda ämnen. Jag tycker helt enkelt att det är väldigt roligt och enormt stimulerande att hålla en föreläsning.

Föreläsningar och seminarier är en viktig del i en organisations eller ett företags kompetensutvecklingsprogram. Föreläsningar kan tillföra ny kunskap och nya infallsvinklar på den egna verksamheten.

Nedan presenterar jag några av de föreläsningar som jag håller för ögonblicket och kan bokas.

För den som vill se undertecknad i "live" hit och se en filmsnutt från en föreläsning i Norrköping under Kulturnatten 2010.

För information och bokningar se här.

Runoe-011.jpg

Foto: Dag Leander

"Jag var inte dum"

Författaren Ingemar E L Göransson berättar om sin resa från dyslexi i skolan och oförmågan att "koda" av språket och ordens sammansättning. I dag är han författare, poet, förläggare, frilansjournalist och föreläsare. En föreläsning om vägen från att stå utanför till vunnen självkänsla. Se ytterligare information här

Kriminalromanen som verktyg för samhällskritik

En föreläsning om fenomenet kriminalromanen. Inte som underhållningslitteratur utan istället som ett verktyg för samhällskritik. Författaren Ingemar E L Göransson har skrivit två romaner som kan rubriceras som kriminalromaner men som i grunden är verk av grundläggande samhällskritik. För ytterligare information se här

Reformismens renässans

Samhällsdebatten börjar allt mer ifrågasätta de "sanningar" som utgjort kärnan i den nyliberala agendan under de senaste 20-30 åren. För arbetarrörelsens öppnar det möjligheter och utrymme för en reformistisk politik som går på djupet och mot den politiska hegemoni som rått under samma tidsperiod.

För ytterligare information se här

Arbetarrörelsens kris - Vart går arbetarrörelsen nu?

Arbetarrörelsen befinner sig i en djup kris efter att ha förlorat två val på raken men också att ha förlorat sin identitet. Under de senaste åtta valen har socialdemokraterna minskat i sex val i jämföreslen med föregående val. Föreläsningen analyserar och ställer de nödvändiga, men obekväma, frågorna varför arbetarrörelsens kris och om framtiden.

För ytterligare info se här

Facket och framtiden

Hur ser framtiden ut för fackföreningsrörelsen? Vilka hot och vilka möjligheter finns. Föreläsningen tar upp dessa frågor och pekar på möjliga framtidsvägar.

För ytterligare info se här

Högerns revolt mot välfärdsstaten

Den uppmärksammade föreläsningen som har mött stort gensvar från Norrbotten till Skåne. Den visar på hur nyliberala tankar och krafter har inte bara svept bort välfärdsstater som Nya zeeland och Storbritannien utan den utveckling som sker i Sverige sedan 30 år tillbaka.

För ytterligare info se här

Var finns framtidens jobb?

Är det sant att industrijobben blir bara färre och färre? Likaså att vi i framtiden blir tvingade att försörja oss på lågbetalda servicejobb.Vad händer i så fall med det liv vi vant oss med att leva eller finns det alternativ till en arbetsmarknad där allt färre får plats. Ett samhälle där arbetsmarknaden och de bra jobben är reserverade för en elit.

För ytterligare info se här

Från grottmålning till The Pirate Bay - Om kulturen i verkligheten

Kulturen är en del av det mänskliga samhället och mänskligheten följeslagare genom dess historien. Föreläsningen mötte ett mycket positivt gensvar när den hölls för första gången på Norrköpings kulturnatt.

För ytterligare info se här

Storstrejken 1909

Sensommaren 1909 var Sverige lamslaget av den mest omfattande arbetsmarknadskonflikt landet dittills upplevt. Det var en kraftmätning mellan den snabbt framväxande fackföreningsrörelsen och en alltmer aggressiv och omöjlig arbetsgivarsida.

För ytterligare info se här

It´s NOT only rock & roll - det är politik

Har politik och rockmusik med varandra att göra? Självklart, äktenskapet blues, jazz,rockmusik och politik har varit ett faktum ända sedan populärmusiken började spridas i massupplaga i och med grammofonens uppfinning.

För ytterligare info se här

Det blev bara så fel - krishantering i vardagslag

Plötsligt har det hänt. Ett felbeslut som inte verkade ha någon betydelse får iställeten avgörande betydelse för organisationen. Hur hanterar man detta? Hur hanterar man journalisters frågor – hur möter organisationen eller företaget drevet och hur minimerar man skadan. Hur går man vidare och inte minst hur undviker man att det sker på nytt? Det går att både minimera och undvika, bara om man vågar göra rätt och inte följer minsta motståndets lag.

För ytterligare info se här

Den sjuka arbetsplatsen

Vad gör man när en arbetsplats har blivit hemvisten för missnöje, dåliga produktivitet, när baktaleri ersätter öppenhet och en allmänt dålig stämning sprider sig. Kan man återfå arbetsglädje och hur når man dit när allt verkar vara hopplöst och den nedåtgående spiralen vill inte sluta.

För ytterligare info se här

Det demokratiska arbetslivet - en myt?

Drömmen om ett demokratiskt arbetsliv där allas insats har en likvärdig betydelse tillhör arbetarrörelsens vackraste drömmar. Men hur ser verkligheten ut? Är vi närmare en demokrati på våra arbetsplatser idag än vi var för 100 år sedan. Vad har skett och vad har olika försök gett för resultat? Kanske det demokratiska arbetslivet bara är en vacker dröm utan förankring i verkligheten.

För ytterligare info se här

Projekt - möjlighet eller belastning

Alltmer av arbetslivet och föreningslivet har blivit projekt. Det är projekt både påbredden och längden. Inte bara ur ett ekonomiskt, språkligt och praktiskt perspektiv.Vad är fördelarna och nackdelarna med en sådan utveckling.

För ytterligare info se här