Opinionsbildning Föreläsningar Frilansjournalistik Kulturproduktioner Bokningar och priser
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Den korsfäste arbetaren

Ett seminarium om folkrörelser, demokrati, marknad och möjligheter! 

1-maj-09-069.jpg

Foto: Maria Nyman Stjärnskog

TILLBAKA IGEN!

VÄLKOMMEN ATT BOKA SEMINARIET NU I OMARBETAD OCH UPPDATERAD PRODUKTION!

Under första halvåret 2011 har vi inte kunnat ta några bokningar av det uppskattade seminariet - Den korsfäste arbetaren - då Roland Janson varit på turné med Riksteatern. Från och med nu och framåt är det möjligt att boka semnariet på nytt.

Vi har omarbetat det och "uppdaterat" för att anpassa  till dagens politiska situation och de möjligheter som den ger.

Sverige har varit ett samhälle som präglats av deltagande och utvecklad demokrati där exemepelvis valdeltagandet varit bland det högsta i hela den demokratiska världen. Det har haft sin orsak i bl.a. levande folkrörelser och politiskt engagemang från enskilda och organisationer som fackföreningsrörelsen.

Under de senaste 10-15 åren har detta ändrats genom de stora förändringarna som skett i Sverige och omvärlden. Den anonyma marknaden har alltmer trängt undan folkrörelserna. Inte bara att de politiska partierna tappar medlemmar utan även folkrörelser som fackföreningar har allt svårare att hävda sig mot marknadens ökade inflytande.

Den korsfäste arbetaren handlar om denna utveckling och vad som kan vara vår framtid.

Dramatikern och skådespelaren Roland Jansson beskriver vilka krafter han mött som har orsakat vad som skett. Ingemar E. L. Göransson bidrar med fakta och analys av hur det kunde ske och leder sedan det efterföljande samtalet.

Perfekt för föreningsmöten, konferenser och andra tillfällen där männskor möts för att diskutera våra gemensamma angelägenheter och vår gemensamma framtid.

Bokningar och förfrågningar tas emot av Ord & Kulturproduktioner.

För bokning och information; 070-679 53 96 eller ordochkultur@telia.com

Publikreaktioner:

"Ingemar och Roland fungerade som om det var repeterat, och det var väl ingen tvekan om att budskapet gick hem." (Skurup)

"Många deltagare fick sig nog en tankeställare under eftermiddagen." (Kristinehamn)

"Tack för en jätteinspirerande föreläsning." (Rönneberga)

"Tack för ett lysande möte igår som väckte många i publiken, oj vad det behövs att berätta vad som händer på riktig svenska utan omvägar."  (Niclas Ericson, ABF Nyköping)

"Deet var en underbar och lärorik eftermiddag. Fick några nya vinklar på röreslen och dess utveckling" (Lasse Gustavsson, Norrköping) 

Genomförda och planerade seminarier:

2008

NORRKÖPING 17 november, Arr: Fastighetsfacket

2009

KRISTINEHAMN 3 mars, Arr: Lo-distriktet i Värmland/Örebro

HJO 22 april, Arr: Kommunal

SKURUP 1 maj, Arr: LO, SAP m.fl.

PITEÅ 13 maj, Arr: LO-facken m.fl

RÖNNEBERGA, Stockholm 28 maj,  Arr: Byggnadsfacket

RÖNNEBERGA, Stockholm 27 juni, Arr: Byggnadsfacket

SOLLENTUNA 28 oktober, Arr: Pappersindustriarb. förbundet

STOCKHOLM 23 november, Arr: Transportarb. förbundet

STOCKHOLM 10 december, Arr: Byggnads och Kommunal

2010

FRÖVI 26 februari, Arr: Pappers avd 43

SKÄRBLACKA 9 mars, Arr: Pappers avd 54

KUMLA 10 mars, Arr: LO i Kumla

ASKERSUND 11 mars, Arr: LO i Akersund

MÖNSTERÅS 9 september, Arr: Pappers avd 24

GÖTEBORG 13 december Arr: Transport avd 3

2011

NYKÖPING 26 oktober, Arr: LO-kommittén och ABF

2012

Norrköping 18 februari, Arr: LO-kommittén