Aktuellt och nytt Ord & Kulturs bokhandel Ord & Kulturs småskrifter
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

De ohörda - En intervjubok med arbetare i ett avreglerat Europa

omslag_prel-2.jpg

De ohörda - Röster från nyliberalismens verklighet

Sidantal. ca 380 sidor, delvis illustrerad

ISBN 978-91-979416-4-8

Pris: 150 kr (ink. moms)

Utgivningsdatum 28 augusti 2012

Porto tillkommer

Beställes direkt per mail från ordochkultur@telia.com eller Adlibris

Ett tjugotal intervjuer gjorda våren 2012 i Sverige och andra länder i Europa. Boken tas fram med stöd från 6F-förbunden inom LO.

"De ohörda" är ingen akademisk rapport lika lite som den är en objektiv skildring av sakernas tillstånd. Boken är en partsinlaga, den är en anklagelse, den vill vara ett ursinnigt angrepp på det samhälle som nyliberalismens revolt mot arbetarrörelsens stora samhällsprojekt välfärdsstaten skapat. Men blir därmed också en svidande kritik av de som lät det ske, omedvetet eller medvetet eller till och med liv och lust och av övertygelse deltog i genomförandet av det förräderi som hela den nyliberala politiken innebär.

Det är rösterna av de som fått betala för bankernas excesser och förskingringar boken ger plats åt. Det är rösterna av de som fått betala med det förlorade välfärdsstatens förmåner och rättigheter som försvunnit under rop om ”incitament” och valfrihet.

Valfrihetens lov har som baksida att de som inte kan ta del av valfriheten också får välja bort eller tvingas välja bort sina tidigare rättigheter. Valfriheten är inte samma sak som friheten från arbetslöshet, sjukdom eller fattigdom utan det är den rikes klassintresse som manifesterats under de senaste 20-30 åren.

"De ohörda" består av ett tjugotal längre intervjuer där de intervjuade får tala till punkt. Boken är en dokumentation av det mentala klimatet i en värld där marknaden har makten och politiken och därmed demokratins räckvidd har beskurits kraftigt.

Här möter vi bilbyggaren på Volvo, lastbilschauffören, den personliga assistenten, butiksbiträdet, lokalvårdaren med rötter i Perus inkakultur och många andra. Vi möter de arbetslösa, fas 3:arna och pensionären som fått se sin pension krympa efter ett långt arbetsliv. Alla har sin historia att berätta och de har sin uppfattning om då nu och framtiden.

Författaren har intervjuat löntagare i Sverige och Storbritannien samt fackföreningsledare på Irland och i Sverige. Tyngdpunkten ligger på vad vanliga arbetares och andra löntagares verklighet och deras historia. Boken innehåller också en längre intervju med en av nyliberalismens främsta kritiker i den akademiska världen, den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe som i boken ger den första intervjun som har gjorts av en svensk journalist.

Recensenterna tycker:

"....ett utmärkt underlag för diskussion och reflektion om dagens och morgondagens samhälle. Den borde vara obligatorisk läsning för hela ledarskiktet inom arbetarrörelsens samtliga grenar."

Peter Johansson, Kulturbloggen

"Det engagerade språket som är förankrat i ett uppriktigt socialt patos för utsatta och drabbade människor, gör att De ohörda - Röster från nyliberalismens verklighet, är en bok som jag hoppas ska få många läsare."

Cecilia Persson, Tidningen Kulturen

"..Göransson har verkligen rätt i att detta är människor som sällan får komma till tals. (...) Ingemar E L Göransson skriver med hjärta, kunskap och starka känslor."

Jakob Carlander, Östgöta Correspondenten

"Absolutt en bok å anbefale."

Jonas Bals, Klassekampen Norge

"En bok som skulle passa ypperligt som en introduktion till fackligt och samhälleligt engagemang."

Per Eklund, Dalademokraten

"Här syns det svenska klassamhället, det samhälle som man inte får tala om."

Tidningen Elektrikern

"De vänner jag har som är unga (20-22 år) borde läsa den."

Anonym läsare i ett brev

"Jag kan verkligen rekommendera den."

Arne Plahn, f.d. ombudsman LO

"Göransson låter verkligen de som tvingats bära nyliberalismens bördor komma till tals. (...) Alla Socialdemokrater borde läsa Göranssons bok och sen ta sig rejält tid tid reflektion."

Lena Sandlin, Västerbottens Folkblad

"..en intervjubok som redan från början är ytterst läsvärd.."

John Swedenmark, Arbetet

"En stor läsupplevelse."

Läsare i ett mail till förattaren

"...verkligen upplysande och intressant..."

Petri Stenman, Like Kustannus Förlag Finland

"Ett enastående tidsdokument. Borde läsas av alla som har inflytande över arbetsmarknad och arbetsplatser."

Håkan Juholt

Föreläsningar om boken

18 september Boksläpp på ABF-Huset Sveavägen, Stockholm 16.00

19 september Runö Folkhögskola

25 september Norrköping, Arr: Kommunal

31 oktober Halmstad; Arr LO, ABF och SAP

10 november Uddevalla; Arr Kommunal

15 november Linköping; Arr LO, ABF och Byggnads

20 november Katrineholm; Arr LO-distriktet i Mellansverige

1 december Stockholm; Arr Socialitiskt Forum

6 december Motala; Arr Socialdemokraterna

10 december Stockholm; Arr Kommunal Stockholm

2013

18 mars Motala; Arr LO-kommitten och ABF

8 april Sollentuna; Häggvik Folkhögskola

2 maj Borlänge; Brunnsviks Folkhögskola

30-31 augusti Sunderby Folkhögskola

Beställningar görs till mailto:ordochkultur@telia.com