Aktuellt och nytt Ord & Kulturs bokhandel Ord & Kulturs småskrifter
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Cecilia Persson "Självmotsägelser"

omslag-persson-framsida-3.jpg

Författare: Cecilia Persson

Titel: Självmotsägelser

Lyrik

86 sidor, häftad

ISBN 978-91-982139-6-6

Förlagspris 50 kr (porto tillkommer om ej annat anges)

Beställes direkt per mail från ordochkultur@telia.com eller Adlibris

 

Självmotsägelser är en diktad gestaltning av en kvinna och en man som inte delade synen på erfarenheternas innebörd. De drog olika slutsatser av de gemensamma forskaråren. Kärleken och gemenskapen som var deras inne i själva det begränsade seminarierummet hade ingen äkta förankring i det vardagliga livet.

Cecilia Persson gör även ett försök att i poetisk dräkt tillämpa Jacques Derridas teorier om dekonstruktion ─ både till innehåll och form. Vad är språk? Vad är erfarenhet? Vad är sanning?

Var går gränserna mellan liv och teori? Är det ens möjligt att samtidigt älska och förstå varandra?

Vad recensenterna sagt:

"Självmotsägelser förenar på ett spännande och engagerande sätt intellektuella resonemang om filosofi, psykologi etc. med såväl en personlig och självbiografisk tematik som ett intresse för samtidens sociala och politiska frågor." (Magnus Nilsson)

Läs Magnus Nilssons recension här

"..en väv av röster som (....) ett teorityngt eftermäle till ett kraschat förhållande" (Petter Lindgren, Aftonbladet)
"Persson går till arbetsplatsen och till varseblivningen, till en sprickande parrelation och psykisk sjukdom, allt framlagt för läsaren med osviklig trovärdighet. Det märks att texten fått ta tid att framträda." (Tidningen Kulturen)

Intervju med Cecilia Persson hämtad från Tidningen Kulturen

  

Foto