Aktuellt och nytt Ord & Kulturs bokhandel Ord & Kulturs småskrifter
Ord & Kulturproduktioner Verksamhet och tjänster Mitt CV Kontaktuppgifter Kunder Genomförda uppdrag Publiceringar

Anteckningar om Lars Gustafsson

omslag-enander.jpg

Författare: Crister Enander

Titel: "Vi ger oss inte. Vi försöker igen." Anteckningar om Lars Gustafsson

Biografi

200 sidor, inbunden

ISBN 978-91-982139-9-7

Förlagspris 50 kr (porto tillkommer om ej annat anges)

Beställes direkt per mail från ordochkultur@telia.com eller Adlibris

 

Crister Enander är en av Sveriges viktigaste kritiker. I över trettio år har han följt den svenska litteraturen och förmår som ingen annan sätta in det nyskrivna i ett större sammanhang och samtidigt hålla klassikerna levande och giltiga. Några av Sveriges författare har han följt i decennier. En av dessa är Lars Gustafsson. Det är en lika personligt medryckande som kunskapsrik skildring av Gustafssons författarskap. Här presenteras de mest angelägna av hans böcker. Samtidigt försöker Enander med stor framgång att fånga även personen Gustafsson och ringa in de frågor -- såväl vardagliga som filosofiska -- som sätter sin prägel på Gustafssons hållning. Men framför allt är det en bok som väcker liv i läslusten och sprider en smittsam nyfikenhet på ett av samtidens största författarskap.

Recensioner: 

"Lars Gustafsson, som gick bort i april 2016, är en av vårt lands viktigaste samtida författare och poeter. Han var dessutom professor i filosofi vid University of Texas. Hans författarskap sträcker sig från slutet av 1950-talet fram till hans bortgång och innefattar prosa, lyrik och filosofi. Trots detta har förvånansvärt lite skrivits om hans böcker och litterära gärning. Crister Enanders bok "Vi ger oss inte. Vi försöker igen." Anteckningar om Lars Gustafsson är därför mycket välbehövlig. Boken fungerar såväl som introduktion som fördjupning av Lars Gustafssons författarskap. Hans viktigaste böcker presenteras och ett antal av hans dikter analyseras. Även människan Lars Gustafsson presenteras och hans författargärning sätts in i ett litteraturhistoriskt sammanhang. Crister Enander är litteraturkritiker och författare, född 1960. Hans språk är både lättläst och pregnant och borde passa läsare med varierande grad av litteraturvetenskaplig skolning." – Betyg 4 - Rickard Lindholm. (Från Btj)

"Men det mångskiftande var också en del av Lars Gustafssons storhet. Hans verk omfattade så mycket och associationerna kunde oväntat göra halt för att följa de mest outgrundliga vägar. Vi som älskar hans författarskap tar nog en eller annan genväg i brottningen med de tvära kasten och idéerna. Därför ser vi också olika tyngdpunkter i författarskapet. Vilka dessa än är tror jag alla har nöje av Crister Enanders ciseronskap." (Magnus Eriksson, Barometern)

"

Det sympatiska med en minnesbok som denna är att den fungerar som en ciceron i ett digert författarskap. Att på djupet ha kunskap om den produktive Gustafssons samlade volymer är en grannlaga uppgift. Enander rör sig ledigt mellan poesin, den centrala romansviten "Sprickorna i muren", essäerna, debatterna och till och med kokböckerna, skrivna tillsammans med frun Agneta Blomqvist." (Karin Olsson, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad)

"Det är med en innerlig ton och ett respektfullt handlag Crister Enander rör sig allt närmare den person som ligger till grund för författaren, lyrikern och den motsträvige intellektuelle opponenten Lars Gustafsson." (Benny Holmberg, Tidningen Kulturen)

Omslagsbild